Kanceri i mushkërive në shifra

Nga afër

Për dekada kanceri i mushkërive ka qenë lloji më i përhapur i kancerit te njerëzit dhe është përgjegjës për

Në botë, tri njerëz vdesin nga kanceri i mushkërive çdo minutë²

Çdo vit, më shumë njerëz humbasin betejën e tyre me kancerin e mushkërive sesa me kancerin kolorektal, kancerin e gjirit dhe prostatës së bashku3

Diagnoza, faza dhe trajtimi ⁴,⁵

një rast, kanceri i mushkërive diagnostikohet në një fazë të vonë kur prognoza është dukshëm më e keqe

Kanceri i mushkërive në fazën e hershme - fakte kryesore

 • Gri: Incidenca

 • E kuqe: Mbijetesa %

Kanceri i mushkërive i përparuar lokalisht - fakte kryesore

 • Gri: Incidenca

 • E kuqe: Mbijetesa %

Kanceri i përparuar i mushkërive - fakte kryesore

 • Gri: Incidenca

 • E kuqe: Mbijetesa %

Në fazat e vona të kancerit të mushkërive, terapia sistemike është thelbësore. Për një kohë të gjatë, terapia e vetme sistemike në dispozicion ishte kimioterapia. Mjekët dhe pacientët kanë shpresa të mëdha për forma të reja të terapisë sistemike që kanë treguar përfitime të konsiderueshme për pacientët - terapi në shënjestër dhe imunoterapi.

Referenca

 1. Cancer Research UK.[Accessed May 2016]

 2. WHO.Calculation by Roche - 1.59 million deaths per year / 365 days – 4,356 deaths per day / 24 hours = 181 deaths per hour / 60 minutes = 3 deaths per minute

 3. GLOBOCAN.. [Accessed December 2016]

 4. Goldstraw et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for the Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Seventh)

  Edition of the TNM Classification of Malignant Tumours. Journal of Thoracic Oncology 2007; 2: 706_714

 5. National Cancer Institute. SEER Cancer Statistics Review 1975-2013 - Lung cancer. Available at:. [Accessed December 2016]

Hoffmann-La Roche Ltd. Basel, Representative Office in Albania, Njesia Bashkiake Nr 5, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, 5/3, Tel: +355 4 450 40 32 Fax: +355 4 450 40 45

KontaktNë BotëlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeRreth neshZgjidhjeInovacionHistoriKarrieraPolitikat e privatësisëDeklarata ligjore