Na kontaktoni

 

Zyra e përfaqësisë Hoffman-La Roche / Representative Office

Rr. Ibrahim Rugova

Sky Tower 5/3, Tiranë

Tel: +355 4 4504039