Ky nuk është biznes i zakonshëm. Është një përgjegjësi e madhe. 

Kultura jonë

Le të jemi frymëzimi juaj për cilët jemi, çfarë bëjmë dhe si e bëjmë atë.

Qëllimi ynë

Ne jemi të përqendruar në kërkimin dhe zhvillimin e zgjidhjeve inovative diagnostikuese dhe terapeutike që përmirësojnë jetën e pacientëve.

Struktura organizative

Për mbi 120 vjet ne kemi shkruar historinë e shkencës dhe puna jonë prek miliona pacientë çdo ditë, tani dhe në të ardhmen.

Përsosmëri në inovacion

Çdo gjë që bëjmë është e drejtuar nga shkenca dhe inovacioni, në qendër të të cilave është pacienti.

Roche në Shqipëri dhe Kosovë

Ne punësojmë 17 profesionistë me edukim të lartë, përgjegjësia e të cilëve është që me një punë etike, në përputhje me vlerat e Kompanisë Roche, kodin e rregullat e mirësjelljes në të bërit e biznesit, ta pozicionojmë kompaninë tonë - udhëheqëse në industrinë farmaceutike botërore - edhe si udhëheqëse në tregun e Shqipërisë dhe Kosovës.