Bashkohuni me fituesit

Të punosh për Roche do të thotë të punosh në vijën e parë të inovacionit. Shpesh, në të kaluarën, kemi qenë të përfshirë në tendencat e reja të tregut, madje edhe në vendosjen e tyre dhe nganjëherë kemi krijuar tregje krejtësisht të reja. Teknologjitë tona moderne dhe zgjidhjet shëndetësore janë zhvilluar në disa raste me metoda jo konvencionale, por gjithnjë sipas standardeve më të larta të cilësisë.

CHW

Departamenti ynë i diagnostifikimit është lideri botëror në diagnostikimin in vitro dhe departamenti ynë farmaceutik zë vendin e parë në zhvillimin e barnave të kancerit. Duke përfituar nga mundësitë emocionuese të ofruara nga hulumtimi i gjenomit, kompanitë tona diagnostikuese dhe farmaceutike po bashkëpunojnë gjithashtu për të zhvilluar zgjidhje që mund të përshtaten për nevojat e pacientëve individualë, duke u shpërblyer për arritjet e tyre.

Dhe e fundit, ne vazhdojmë të rritemi. Në një industri që i nënshtrohet ndryshimit të vazhdueshëm, ne mund të ofrojmë një stabilitet organizativ afatgjatë ndërsa tejkalojmë sfida të reja. Përveçse jeni në gjendje të mësoni dhe lulëzoni, do të jeni në gjendje të ndikoni në mënyrë të rëndësishme në fushën tuaj të punës.

Përjetoni kulturën tonë të performancës së punës

Jeni mësuar të jepni më të mirën në karrierën tuaj. A nuk duhet të bëjë të njëjtën edhe punëdhënësi juaj? Teksa ne përpiqemi ta përmirësojmë vazhdimisht identitetin e kompanisë tonë, besojmë se punonjësit do të marrin iniciativën dhe të na udhëheqin. Për këtë arsye, ne vlerësojmë individët aktivë dhe të motivuar, të përqendruar në zhvillimin e ardhshëm, të cilët janë të gatshëm të inkurajojnë inovacionin në të gjitha fushat e biznesit tonë. Ne e vlerësojmë kompetencën në të gjitha funksionet dhe gjeografitë, ndaj besojmë se ju do të harmonizoni interesat tuaja me nevojat e biznesit tonë.

Shijoni një mjedis stimulues pune 

Roche nxit një kulturë diskutimi, respekti reciprok dhe diversiteti. Ne i inkurajojmë të gjithë njerëzit të jenë të hapur për diskutime dhe shqyrtim të ideve të reja. Përvoja juaj është thelbësore në këtë komunikim të rëndësishëm të shumëanshëm që na ndihmon të zhvillojmë aftësitë e punonjësve të rinj dhe të rinj. Dhe jo vetëm kaq: së shpejti do të kuptoni se një komunikim i tillë i shumëanshëm ju inkurajon gjithashtu të përmirësoni aftësitë tuaja profesionale. Në fund të fundit, shkëmbimi i njohurive inkurajon zhvillimin e ideve të reja, e cila është një nga strategjitë tona kryesore konkurruese.
 

Duke u fokusuar në rritjen e natyrshme dhe afatgjatë, Roche mbështetet në kontributin e profesionistëve të talentuar dhe të përkushtuar si ju, të cilët udhëheqin me vendosmëri përparimin tonë. Nga ana tjetër, ju sigurojmë një ambient pune, i cili krijon kohë të mjaftueshme për qëllimet tuaja personale, përgjegjësitë familjare dhe zhvillimin profesional. Me pak fjalë, kuptojeni Roche si një kompani të suksesshme globale e përqendruar në zhvillim dhe inovacion, në të cilën karriera juaj mund të vazhdojë të rritet.