Me një përvojë mbi 120 vjeçare, ne kemi një vizion afatgjatë sepse përpiqemi të kemi një trashëgimi të qëndrueshme në shoqëri dhe të mendojmë për disa breza. Ne besojmë në vlerat familjare dhe traditat të cilat plotësohen nga përvoja shumëvjeçare në kujdesin shëndetësor për të arritur një rezultat të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm.

Pacientët në vendin e parë

Integriteti, guximi dhe pasioni janë vlerat tona. Në qendër të vëmendjes sonë janë njerëzit dhe ne jemi të përkushtuar ndaj inovacionit. Kjo është arsyeja pse fokusi ynë është në zhvillimin e barnave inovative dhe testeve diagnostike të cilët u ndihmojnë pacientëve të jetojnë më gjatë dhe më mirë.

Përsosmëria shkencore

Ne veprojmë në një model biznesi të bazuar në shkencë, me analiza rigoroze dhe vendime të bazuara në dëshmi. Sfida jonë është ta shndërrojmë informacionin e sotëm në zgjidhje të së ardhmes. Kjo është arsyeja pse ne përpiqemi t'u përgjigjemi nevojave mjekësore të cilat nuk janë të mbuluara nga përsosmëria në shkencë.

Kujdesi shëndetësor i personalizuar

Ne kombinojmë avantazhet tona në produktet farmaceutike dhe diagnostike për të përshtatur më mirë trajtimet e pacientëve. Për këtë qëllim, ne kemi një strategji diagnostike komplementare për secilën molekulë që zhvillojmë.

Qasja në trajtime

Qëllimi ynë është t'i bëjmë barnat dhe testet diagnostike në dispozicion për aq njerëz sa kanë nevojë për to. Çdo sistem i kujdesit shëndetësor paraqet një sfidë të ndryshme dhe ne i përshtatim zgjidhjet individualisht. Ne po punojmë për të zvogëluar pengesat për disponueshmërinë e barnave dhe për të siguruar një kujdes mjekësor efektiv dhe të përballueshëm.

Vend i shkëlqyer për të punuar

Ne jemi të përkushtuar që vazhdimisht të forcojmë dhe të ruajmë një vend të shkëlqyer pune ku çdo person ndihet i vlerësuar dhe i respektuar dhe mund të zhvillojë potencialin e tij të plotë. Njerëzit tanë ndërtojnë kompaninë tonë. Çelësi i suksesit tonë është aftësia jonë për të tërhequr, mbajtur dhe motivuar një fuqi punëtore me kualifikim të lartë dhe të larmishme.

Qëndrueshmëria e sistemit

Ne bëjmë biznes në mënyrë etike dhe krijojmë vlera afatgjata përmes zhvillimit të zgjidhjeve mjekësore. Suksesi ynë qëndron në aftësinë tonë për të zhvilluar strategji në një mënyrë të qëndrueshme, duke menduar si në industri ashtu edhe në shoqëri.