Sëmundjet infektive

Infeksionet virale dhe bakteriale janë akoma ndër shkaqet kryesore të sëmundjes dhe vdekjes në botë. Qëllimi i hulumtimit tonë është të gjejmë një trajtim efektiv për sëmundjet infektive siç janë hepatiti B, gripi dhe bakteret shumë rezistente.

Rastet në detaje

Më shumë fusha në fokus

Të gjitha fushat në fokus

please be aware that you are leaving this website.