Deklaratë ligjore

Kushtet e përdorimit të portalit në internet www.rochealbania.al

Duke përdorur faqen e internetit www.rochealbania.al, ose ndonjë faqe tjetër, që është në pronësi ose administrohet nga Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë, ju pranoni këto kushte përdorimi. Nëse keni rezerva në lidhje me këto terma, ose nuk jeni dakord me këto kushte të përdorimit, ju lutemi e mos përdorni faqen e internetit të Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë.

Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë rezervon të drejtën t'i ndryshojë pjesërisht ose plotësisht këto kushte të përdorimit në çdo kohë me ose pa njoftim paraprak. Çdo përdorim i faqes sonë të internetit pas publikimit të kushteve të ndryshuara nënkupton pranimin tuaj të atyre ndryshimeve.

Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë ka bërë dhe do të vazhdojë të bëjë përpjekje të konsiderueshme për të siguruar informacione dhe lidhje të sakta dhe të përditësuara në këtë faqe. Pavarësisht kësaj, Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë nuk jep asnjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, as nuk është përgjegjës për saktësinë, tërësinë, besueshmërinë ose disponueshmërinë e informacionit ose përmbajtjes së shfaqur në këtë faqe interneti. Përmbajtja e kësaj faqe në internet jepet "siç është" pa asnjë garanci, të shprehur ose nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancitë e nënkuptuara të tregtimit dhe përshtatshmërisë për një qëllim të veçantë.

Të dhënat e paraqitura nuk janë dhe nuk mund të jenë zëvendësues i këshillave dhe rekomandimeve profesionale të mjekëve dhe personelit të kualifikuar mjekësor, as një alternative e metodës së trajtimit dhe terapisë të përshkruar nga një mjek. Para se të përdorni cilindo nga produktet e listuara në këtë faqe interneti, është e nevojshme të konsultoheni me një mjek dhe të lexoni broshurën e paketës me ilaçin me udhëzime për përdorimin e tij.

Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë mund të ndryshojë përmbajtjen e këtij portali në internet në çdo kohë, pa njoftim paraprak, por nuk merr asnjë detyrim paraprakisht për të përditësuar përmbajtjen.

Portali në internet www.rochealbania.al dhe të gjitha faqet e këtij portali janë pronë e Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë. E gjithë përmbajtja në këtë faqe, përveç lidhjeve dhe përfshirë fotografitë, grafikat, emrat dhe shenjat e produkteve, logot, ilustrimet, regjistrimet audio dhe video, mbrohen nga të drejtat e autorit sipas legjislacionit shqiptar dhe kosovar ose atij ndërkombëtar dhe janë në pronësi të Roche Products Ltd, F. Hoffman-La Roche Ltd dhe Roche Ltd - Roche Ltd.

Ju mund të përdorni përmbajtjen e portalit në internet dhe faqeve vetëm për qëllime personale jo-komerciale. Ndryshimi i paautorizuar i përmbajtjes, ose përdorimi i tij për ndonjë qëllim tjetër është shkelje e ligjeve në lidhje me mbrojtjen e të drejtës së autorit, të drejtave të pronësisë industriale dhe të drejtave të tjera pronësore. Përmbajtja e kësaj faqe në internet nuk mund të kopjohet, riprodhohet, ribotohet, dërgohet, transmetohet ose shpërndahet në asnjë mënyrë pa lejen e shprehur të Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë.

Aksesi në hapësirat publike të faqes që janë të mbrojtura me fjalëkalim dhe / ose janë të mbyllura si dhe përdorimi i tyre lejohet vetëm për përdoruesit e autorizuar. Qasja e paautorizuar në këto zona të faqes është subjekt i përgjegjësisë ligjore dhe prandaj mund të jetë i dënueshëm.

Lidhjet në faqet e palëve të treta ekzistojnë vetëm për informacionin tuaj të plotë. Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë nuk ka kontroll mbi përmbajtjen e këtyre faqeve dhe shprehimisht heq çdo përgjegjësi përsa i përket saktësisë, besueshmërisë, tërësisë dhe disponueshmërisë së informacionit dhe përmbajtjes në faqet e internetit të palëve të treta. Përdorni përmbajtjen e palëve të treta në rrezikun tuaj. Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë nuk merr asnjë përgjegjësi që mund të lindë nga qasja në përmbajtjen e palëve të treta, përdorimi i saj si dhe për disponueshmërinë e saj nga kjo faqe interneti.

Përdoruesi akseson përdorimin e këtij portali ose ndonjë faqe tjetër të lidhur dhe përmbajtjen e tyre në rrezik të tij dhe pranon të gjitha rreziqet që mund të vijnë nga përdorimi.

Në këtë drejtim, Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë nuk do të jetë përgjegjës për dëmet që vijnë nga përdorimi, keqpërdorimi ose pamundësia e përdorimit të këtyre faqeve të internetit, ose faqeve të lidhura me këtë portal. Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë nuk mund të garantojë, as nuk garanton qasje të sigurt, të pandërprerë dhe të vazhdueshme në portalin Ueb.

Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë respekton privatësinë e përdoruesve të këtij portali në internet. Ju nuk keni nevojë të regjistroheni për të përdorur këtë portal, por mund të regjistroheni për t'u informuar në lidhje me lajmet në lidhje me produktet dhe shërbimet tona. Nëse regjistroheni, do t'ju kërkohet të siguroni disa informacione rreth jush, siç janë emri dhe adresa juaj. Ne kemi nevojë për këtë informacion në mënyrë që t'ju ofrojmë informacionin që ju kërkoni nga ne. Ne vetëm do t'ju ofrojmë informacionin që ju keni kërkuar në mënyrë të shprehur.

Ne nuk do t'i zbulojmë ose t'u a japim informacionet tuaja personale palëve të treta, përveç kompanisë mëmë dhe kompanive të tjera brenda Roche Group. Nëse na jepni informacionin tuaj, konsiderohet se jeni dakord me politikën tonë të privatësisë.

Këto rregulla nuk zbatohen për faqet e tjera të internetit, ku shpien lidhjet nga ky portal. Mund të gjeni më shumë detaje rreth mbrojtjes së intimitetit

Këto faqe janë të destinuara për përdoruesit në Shqipëri dhe Kosovë, kështu që për këto kushte të përdorimit zbatohen ligjet dhe rregulloret në fuqi të Republikës se Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës . Në rast të një mosmarrëveshje që lind në lidhje me zbatimin e këtyre kushteve, ju pranoni juridiksionin ekskluziv të gjykatës në Shqipëri dhe Kosovë.

Copyright 2020. Zyra e Përfaqësisë Hoffmann - La Roche Shqipëri dhe Kosovë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Zbulo më shumë

Hoffmann-La Roche Ltd. Basel, Representative Office in Albania, Njesia Bashkiake Nr 5, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, 5/3, Tel: +355 4 450 40 32 Fax: +355 4 450 40 45

KontaktNë BotëlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeRreth neshZgjidhjeInovacionHistoriKarrieraPolitikat e privatësisëDeklarata ligjore