T'i thyejmë mitet për kancerin e mushkërive

Ka mite të shumta që lidhen me kancerin e mushkërive; shumë kontribuojnë në stigmatizimin e kësaj sëmundje. Klikoni në kartat më poshtë për të zbuluar se çfarë është e vërtetë dhe çfarë është një mit…

Mit

Vetëm njerëzit që pinë duhan sëmuren me kancer në mushkëri

Fakt

Rreth 15% e rasteve të kancerit të mushkërive ndodhin te njerëzit që kurrë nuk kanë pirë duhan.1

Faktorët e tjerë të rrezikut që mund të kontribuojnë në zhvillimin e sëmundjes janë pirja e duhanit pasiv dhe ndotja e mjedisit.2

Mit

Të gjithë pacientët me kancer të mushkërive kanë kollë

Fakt

Edhe pse një numër i madh (>65%) të diagnostikuar me kancer të mushkërive kanë kollë si simptomë, një pjesë e mirë e pacientëve nuk kanë kollë dhe disa nuk shfaqin simptoma.3,4

Mit

Kanceri i mushkërive është një sëmundje e epokës moderne dhe nuk ekzistonte para cigareve

Fakt

Kanceri i mushkërive u regjistrua për herë të parë në 1761, shumë kohë para ekzistencës së cigareve. Edhe pse relativisht i rrallë, ata që vuanin prej tij kishin probleme të mëdha shëndetësore.5

Mit

Kanceri i mushkërive shfaqet vetëm në mushkëri

Fakt

Kanceri i mushkërive mund të përhapet në tërë trupin dhe mund të kaloj në kancer metastazues. Vendndodhja më e zakonshme e metastazave të kancerit të mushkërive është truri që mund të prezantohet si humbje e ndonjërit nga funksionet vitale, p.sh. shikimi.6

Mit

Vetëm meshkujt sëmuren nga kanceri i mushkërive

Fakt

Megjithëse meshkujt, me të vërtetë, më shpesh sëmuren nga kanceri i mushkërive (1 nga 14), gratë gjithashtu kanë një rrezik të lartë të sëmurjes me këtë kancer (1 nga 17).7,8

Mit

Secili kancer i mushkërive është i njëjtë

Fakt

Nuk ekziston vetëm një tip i kancerit të mushkërive - ekzistojnë dy lloje kryesore: kanceri mikrocelular i mushkërive dhe kanceri jo mikrocelular i mushkërive me shumë nënlloje tjera.9

Mit

Nuk mund të mbijetoni pa të dyja mushkëritë, prandaj nuk është i mundur largimi kirurgjikal i kancerit të mushkërive

Fakt

Në fakt, largimi i një pjese madje edhe njërës mushkëri është një mënyrë e mjekimit të kancerit të lokalizuar të mushkërive.10

Mit

Kanceri i mushkërive shfaqet vetëm tek personat e moshuar

Fakt

Është fakt se kanceri i mushkërive lidhet me moshën e vjetër por është e rëndësishme të theksohet se një e treta (31%) e rasteve të reja dhe rasteve të vdekjes (28%) shfaqet tek personat e moshës nën 65 vjeç.11

Mit

Pasi të përhapet kanceri i mushkërive, nuk mund të trajtohet më

Fakt

Kur përhapet kanceri i mushkërive bëhet dukshëm më i vështirë për t'u trajtuar. Megjithëse, në thelb, nuk mund të shërohet, metodat e reja terapeutike (të targetuara dhe imunoterapia) mund të zgjasin ndjeshëm jetën.10-12

Published undefined

Referenca

 1. NHS. Causes of lung cancer. Available from: http://www.nhs.uk/Conditions/Cancer-of-the-lung/Pages/Causes.aspx

 2. Cancer Research UK. Risks and causes. Available from: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/lung-cancer/risks-causes

 3. Kvale PA. Chest. 2006 Jan;129(1 Suppl):147S-153S.

 4. Cancer Research UK. Symptoms. Available from: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/lung-cancer/symptoms

 5. Yang,P. Semin Respir Crit Care Med. 2011 Feb;32(1):10–21.

 6. Wong J, et al. Current Oncology. 2008;15(5):25–45

 7. GLOBOCAN. [Internet, cited 2017 May 11] Available from: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx

 8. American Cancer Society Key Statistics for Lung Cancer. Available from: https://www.cancer.org/cancer/small-cell-lung-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html

 9. Cancer Research UK. About lung cancer. Available from: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/lung-cancer/stages-types-grades/types

 10. NHS. Treatments. Available from: http://www.nhs.uk/Conditions/Cancer-of-the-lung/Pages/Treatment.aspx

 11. SEER. Factsheet. Available from: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html

 12. Cancer Research Institute. What Makes Immunotherapy a Promising Treatment for Lung Cancer? Available from: https://www.cancerresearch.org/we-are-cri/home/cancer-types/lung-cancer

Zbulo më shumë

please be aware that you are leaving this website.