Kanceri i mushkërive në shifra

Nga afër

Për dekada kanceri i mushkërive ka qenë lloji më i përhapur i kancerit te njerëzit dhe është përgjegjës për

1 ne 5

vdekje që lidhen me kancerin¹

Në botë, tri njerëz vdesin nga kanceri i mushkërive çdo minutë²

Çdo vit, më shumë njerëz humbasin betejën e tyre me kancerin e mushkërive sesa me kancerin kolorektal, kancerin e gjirit dhe prostatës së bashku3

Diagnoza, faza dhe trajtimi ⁴,⁵

Në më shumë se 2/3

një rast, kanceri i mushkërive diagnostikohet në një fazë të vonë kur prognoza është dukshëm më e keqe

Kanceri i mushkërive në fazën e hershme - fakte kryesore

Prognoza 55% Mbijetesa

 • Gri: Incidenca

 • E kuqe: Mbijetesa %

Faza

një tumor në mushkëri

Trajtimi

Kirurgjia dhe kimioterapia

Kanceri i mushkërive i përparuar lokalisht - fakte kryesore

Prognoza 28% Mbijetesa

 • Gri: Incidenca

 • E kuqe: Mbijetesa %

Faza

Më shumë tumore në mushkëri dhe në nyjet limfatike rajonale

Trajtimi

Kirurgjia, kimioterapia dhe rrezatimi

Kanceri i përparuar i mushkërive - fakte kryesore

Prognoza 4% mbijetesa

 • Gri: Incidenca

 • E kuqe: Mbijetesa %

Faza

Metastazat në organet periferike

Trajtimi

Terapia sistemike (p.sh. terapia e targetuar, imunoterapia, kimioterapia)

Në fazat e vona të kancerit të mushkërive, terapia sistemike është thelbësore. Për një kohë të gjatë, terapia e vetme sistemike në dispozicion ishte kimioterapia. Mjekët dhe pacientët kanë shpresa të mëdha për forma të reja të terapisë sistemike që kanë treguar përfitime të konsiderueshme për pacientët - terapi në shënjestër dhe imunoterapi.

Published undefined

Referenca

 1. Cancer Research UK. http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/worldwide-cancer. [Accessed May 2016]

 2. WHO. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/. Calculation by Roche - 1.59 million deaths per year / 365 days – 4,356 deaths per day / 24 hours = 181 deaths per hour / 60 minutes = 3 deaths per minute

 3. GLOBOCAN. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx . [Accessed December 2016]

 4. Goldstraw et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for the Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Seventh)

  Edition of the TNM Classification of Malignant Tumours. Journal of Thoracic Oncology 2007; 2: 706_714

 5. National Cancer Institute. SEER Cancer Statistics Review 1975-2013 - Lung cancer. Available at: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html . [Accessed December 2016]

please be aware that you are leaving this website.