Kontakte

Zyra e përfaqësisë / Representative Office
Rr. Ibrahim Rugova
Sky Tower 5/3, Tiranë
Tel:

Representative Office Kosova
Str. Ferat Draga No. 68,
10060 Prishtina, Kosova
Tel:
Mobile:

  • Kontakt për informacione mjekësore:  

  • Kontakt për informacione mjekësore:  

  • Kontakt për sigurinë e barnave: 

  • Kontakt për sigurinë e barnave: 

Hoffmann-La Roche Ltd. Basel, Representative Office in Albania, Njesia Bashkiake Nr 5, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, 5/3, Tel: +355 4 450 40 32 Fax: +355 4 450 40 45

KontaktNë BotëlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeRreth neshZgjidhjeInovacionHistoriKarrieraPolitikat e privatësisëDeklarata ligjore