Kanceri i mushkërive në shifra

Nga afër

Për dekada kanceri i mushkërive ka qenë lloji më i përhapur i kancerit te njerëzit dhe është përgjegjës për

1 ne 5 vdekje që lidhen me kancerin1

Në botë, tri njerëz vdesin nga kanceri i mushkërive çdo minutë2

Çdo vit, më shumë njerëz humbasin betejën e tyre me kancerin e mushkërive sesa me kancerin kolorektal, kancerin e gjirit dhe prostatës së bashku3

Diagnoza, faza dhe trajtimi4,5

Në më shumë se 2/3

një rast, kanceri i mushkërive diagnostikohet në një fazë të vonë kur prognoza është dukshëm më e keqe

Kanceri i mushkërive në fazën e hershme - fakte kryesore

Incidenca Mbijetesa%

Prognoza

55%

Mbijetesa

Faza

një tumor në mushkëri

Trajtimi

Kirurgjia dhe kimioterapia

Kanceri i mushkërive i përparuar lokalisht - fakte kryesore

Incidenca Mbijetesa%

Prognoza

28%

Mbijetesa

Faza

Më shumë tumore në mushkëri dhe në nyjet limfatike rajonale

Trajtimi

Kirurgjia, kimioterapia dhe rrezatimi

Kanceri i përparuar i mushkërive - fakte kryesore

Incidenca Mbijetesa %

Prognoza

4%

mbijetesa

Faza

Metastazat në organet periferike

Trajtimi

Terapia sistemike (p.sh. terapia e targetuar, imunoterapia, kimioterapia)

Në fazat e vona të kancerit të mushkërive, terapia sistemike është thelbësore. Për një kohë të gjatë, terapia e vetme sistemike në dispozicion ishte kimioterapia. Mjekët dhe pacientët kanë shpresa të mëdha për forma të reja të terapisë sistemike që kanë treguar përfitime të konsiderueshme për pacientët - terapi në shënjestër dhe imunoterapi.

Referenca