Partneritet tona të ngushta strategjike në të gjithë grupin Roche dhe gama e ndryshme e mekanizmave të pavarur inovatore na jep ne një larmi formash ekspertize dhe mendimi shkencor në kerkimin tonë për të zbuluar dhe zhvilluar dhe per ti dhënë zgjidhje pikëpyetjeve më të mëdha në sistemin shëndetësor sot.

CHF Investuar në Kërkim dhe Zhvillim në 2021

vende me qëndra të Inovacionit Roche

Punonjës të përkushtuar

Hoffmann-La Roche Ltd. Basel, Representative Office in Albania, Njesia Bashkiake Nr 5, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, 5/3, Tel: +355 4 450 40 32 Fax: +355 4 450 40 45