Roche në fushën e neurologjisë dhe të sëmundjeve të rralla: Ruajtja e asaj që i bën njerëzit ashtu siç janë.

Me një portfolio të fuqishëm dhe të larmishëm që mbulon sëmundjet neurologjike më të zakonshme dhe më të rralla, Roche u qaset neurologjisë dhe sëmundjeve të rralla me të njëjtin interes, pasion dhe seriozitet si edhe në onkologji. Misioni ynë është i rrënjosur në formulën tonë: Ndjekim shkencën për të përmirësuar jetën e njerëzve.

Më shumë fusha në fokus

Të gjitha fushat në fokus

please be aware that you are leaving this website.